STYLE PLUS s.r.o. Moravská 1259, 570 01 Litomyšl

Overené zákazníkmi

99% našich zákazníkov nás ďalej odporúča pečiatka obchodu

Odporucam nakupovanie spokojnosť s tovarom.

overený zákazník před 10 hodinami
  • Dobrá komunikácia,rýchla dodávka.
  • Žiadna
overený zákazník před 3 dny

Kvalitné produkty za dobré ceny.

  • Dobrá komunikácia.
overený zákazník před 6 dny

Informácie o spracovaní osobných údajov

Základné informácie

Cieľom STYLE PLUS je transparentný prístup k spracovaniu osobných údajov a preto podáva všetkým užívateľom e-shopu nasledujúcu informáciu:

Spoločnosť STYLE PLUS s.r.o., so sídlom Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové pod sp. zn. C 25189 (ďalej len „STYLE PLUS“) prevádzkuje e-shop na webových stránkach www.onlinekupelne.sk (ďalej tiež „e-shop“). STYLE PLUS, ako správca osobných údajov, vynakladá všetko úsilie, aby chránil súkromie všetkých návštevníkov webových stránok e-shopu a garantuje dôverne zaobchádzanie so všetkými osobnými údajmi, ktoré spracováva.

Pre účely tejto informácie sa nasledujúcimi pojmami rozumie:

Registrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá má založený na e-shope užívateľský účet, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u STYLE PLUS alebo nie.

Neregistrovaným užívateľom sa rozumie osoba, ktorá navštívila webové stránky, na ktorých je prevádzkovaný e-shop, a to bez ohľadu na to, či uskutočnila nákup u STYLE PLUS alebo nie.

Zákazníkom sa rozumie registrovaný či neregistrovaný užívateľ, ktorý uskutočnil nákup u STYLE PLUS.

Spracovanie všetkých osobných údajov registrovaných aj neregistrovaných užívateľov a zákazníkov (ďalej tiež spoločne „užívatelia“) prebieha v súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov o voľnom pohybe týchto údajov, v znení účinnom od 25. 5 2018 a súvisiacimi predpismi.

Spracovanie osobných údajov užívateľov

STYLE PLUS spracováva osobné údaje užívateľov, len ak je to nutné k splneniu účelov, ku ktorým boli osobné údaje poskytnuté. Osobné údaje sú využívané len s vedomím užívateľov, prípadne s ich súhlasom, ak je v danom prípade vyžadovaný.

Plnenie kúpnej zmluvy

STYLE PLUS spracováva počas trvania práv a povinností podľa kúpnej zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník, osobné údaje nevyhnutné pre plnenie kúpnej zmluvy, a to vrátane práv súvisiacich, napr. z titulu záruky. Z tohto dôvodu vyžaduje STYLE PLUS v objednávkovou formulári na e-shope nasledujúce osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Osobné údaje zákazníkov môžu byť odovzdané zmluvným partnerom STYLE PLUS, a to predovšetkým prepravným spoločnostiam z dôvodu vybavenia objednávky a doručenia nakúpeného tovaru.

Plnenie právnych povinností STYLE PLUS

STYLE PLUS spracováva osobné údaje zákazníkov tiež z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre plnenie právnych povinností, ktoré sa na STYLE PLUS vzťahujú. Osobné údaje budú spracovávané po čas, ktorý je nevyhnutne nutný na plnenie právnych povinností podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov (napr. z oblasti účtovníctva a daní). Osobné údaje môžu byť odovzdané tretím stranám, spravidla štátnym orgánom, v prípade, že vyplýva z právnych predpisov STYLE PLUS povinnosť osobné údaje odovzdať.

Oprávnené záujmy STYLE PLUS

V záujme zachovania komfortu zákazníkov STYLE PLUS spracováva osobné údaje tiež v záujme zachovania registrácie už existujúcich užívateľov, a teda pre zefektívnenie chodu e-shopu, čo je oprávneným záujmom STYLE PLUS. Na základe tohto dôvodu sú osobné údaje registrovaných užívateľov spracovávané pre účely vedenia ich užívateľského účtu, a to 5 rokov od uskutočnenia poslednej objednávky u zákazníkov, resp. 5 rokov od registrácie u ostatných registrovaných užívateľov. Pre tento účel sú spracovávané nasledujúce osobné údaje registrovaných užívateľov: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo. Osobné údaje zákazníkov môžu byť z tohto dôvodu využité aj k zaslaniu príležitostnej reklamy, napr. formou letáku či zobrazením reklamy v rámci ich užívateľského účtu v e-shope.

Udelený súhlas

Na základe udeleného súhlasu spracováva STYLE PLUS nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo.

Cookies

STYLE PLUS spracováva niektoré cookies užívateľov z dôvodu, že je spracovanie nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov STYLE PLUS. Na základe tohto dôvodu spracováva STYLE PLUS cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky e-shopu. Jedná sa o spracovanie cookies pre prihlásenie registrovaného užívateľa, pre uloženie tovaru do košíku a ďalšie oblasti súvisiace so zaistením komfortného užívateľského prostredia e-shopu.

Práva užívateľov

Užívateľ je oprávnený požadovať prístup k svojim osobným údajom, to znamená, že má právo žiadať vydanie potvrdenia, že sú jeho osobné údaje spracované a právo žiadať informácie o priebehu spracovania. Užívateľ môže žiadať opravu, ak sú osobné údaje nepresné alebo doplnenie, ak sú osobné údaje neúplné. Užívateľ môže vzniesť námietku, požadovať výmaz a obmedzenie osobných údajov len so zákonom alebo nariadením stanovených dôvodov.

Akékoľvek dotazy týkajúce sa spracovania osobných údajov budú užívateľovi zodpovedané telefonicky na tel. č. +421 233 056 363 alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese styleplus@styleplus.cz. V prípade pochybností o dodržaní povinností správcu sa môže užívateľ obrátiť na STYLE PLUS na tel. č. +421 233 056 363 alebo na e-mailovej adrese styleplus@styleplus.cz a prípadne podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.


STYLE PLUS s.r.o.