Shop roku 2017 - víťaz bývanie a design
OnlineKúpeľne.sk

Hodnota nákupu s DPH:

0,00 Zobraziť obsah košíka Vyprázdniť obsah košíka

Informácia pre kupujúceho - spotrebiteľa

INFORMÁCIA PRE KUPUJÚCEHO - SPOTREBITEĽA

Spoločnosť STYLE PLUS, s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.onlinekupelne.sk, si týmto dovoľuje požiadať svojich zákazníkov, ktorí sú súčasne spotrebiteľmi, aby si v dostatočnom predstihu pred odoslaním objednávky podrobne prečítali nasledujúce informácie:

 • Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť STYLE PLUS s.r.o., so sídlom: Moravská 1259, 570 01 Litomyšl, IČ: 275 45 423, DIČ: CZ27545423,
  adresa pre účely komunikácie so zákazníkmi (predovšetkým pre reklamačné záležitosti a pre účely vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy):
  Moravská 1259, 570 01 Litomyšl,
  Tel.: +420 775 276 775, +420 734 315 928
  e-mail: info@onlinekupelne.sk,
 • Tovar je označený názvom, kódom, výrobcom a produktovou fotografiou, popr. 3D animáciou
 • Cena tovaru je vždy uvedená u príslušného tovaru, a to ako bez DPH, tak vrátane DPH,
 • Spôsob platby je upravený v čl. III/ Všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu (ďalej len „VOP“) a spôsob dodania v čl. II/ VOP,
 • Náklady na dodanie tovaru sú rozlíšené podľa typu tovaru a kategórií. Pri platbe bankovým prevodom činí poplatok za dopravu 5.90 Eur, 11.90 Eur a 18.90 Eur s DPH. Pri platbe na dobierku účtujeme ceny 7.40 Eur, 13.40 Eur a 20.40 Eur s DPH. Na vybraný sortiment tovaru sa vzťahujú príspevky na dopravu. U prepravnej spoločnosti Toptrans je možné si priplatiť za vynesenie tovaru (detailne všetko viď. Podstránka Doprava).
 • Práva zákazníkov vznikajúce z chybného plnenia, práva zo záruky a ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv sú upravené v čl. V/ VOP,
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu zaisťuje prostredníctvom špecializovanej spoločnosti funkčnosť digitálneho obsahu týchto internetových stránok s tým, že ich obsah, ku ktorému má zákazník prístup, je platný; digitálny obsah by mal byť kompatibilný s bežne používanými hardware zariadeniami a software vybavením,
 • Náklady na prostriedky komunikácie na diaľku kupujúceho nesie kupujúci, náklady na prostriedky komunikácie na diaľku predávajúceho nesie predávajúci, pričom náklady sa nelíšia od základnej sadzby,
 • Povinnosť zaplatiť v prípade niektorého tovaru zálohu je upravená v čl. III/ VOP,
 • Vo veci ochrany spotrebiteľa sa zákazník môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v SR tu: www.esc-sr.sk
 • Kúpna zmluva, uzatvorená v tomto internetovom obchode, je zákazníkovi zaslaná na ním odovzdanú emailovú adresu a následne je uložená u prevádzkovateľa v elektronickej podobe a na vyžiadanie zákazníkom môže byť zákazníkovi zaslaná znovu,
 • Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom a slovenskom jazyku, v cudzích jazykoch len na základe dohody účastníkov zmluvy,
 • Jednotlivé technické kroky, vedúce k uzatvoreniu zmluvy, sú popísané v čl. II/ VOP
 • Na chybne uvedené či vôbec neuvedené údaje v objednávke je zákazník systémom upozornený a nie je mu umožnené objednávku záväzne odoslať, akonáhle je objednávka odoslaná, možno ju meniť len na základe dohody s predávajúcim,
 • Zákazník-spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy za podmienok podľa § 1829 násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníku, viac k odstúpeniu od zmluvy tiež v čl. VI/ VOP. Tovar označený ako „atypický“ je tovarom upraveným na prianie spotrebiteľa alebo pre jeho osobu podľa § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., Občianskeho zákonníka a vo vzťahu k takému tovaru od zmluvy odstúpiť nemožno.


1. Poučenie k právu zákazníka-spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy:

1.1 Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme tovar (v zvlášť dohodnutých prípadoch u zmluvy týkajúcej sa rôzneho tovaru objednaného spotrebiteľom v rámci jednej objednávky a dodaného zvlášť: odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú dodávku tovaru, popr. v zvlášť dohodnutých prípadoch u zmluvy týkajúcej sa dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca) prevezme poslednú položku alebo časť tovaru).

1.3 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať (vložte Vaše meno a priezvisko, obchodnú firmu/názov, adresu sídla a prípadne Vaše telefónne a faxové číslo a e-mailovú adresu) formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxu alebo e-mailu). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, nie je to však Vašou povinnosťou.

Na našej webovej stránke www.onlinekupelne.sk môžete takisto elektronicky vyplniť a odoslať formulár pre odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné prehlásenie. Ak využijete túto možnosť, obratom Vám zašleme potvrdenie o prijatí tohoto oznámenia o odstúpení od zmluvy.

1.4 Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať oznámenie o uplatnenie práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o Vašom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy, všetky platby, ktoré sme od Vás získali, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Vami zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania nami ponúkaný). Pre vrátenie platieb použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pre vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ ste výslovne neurčili inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. S vrátením platby môžeme počkať do tej doby, než vrátený tovar získame alebo než preukážete, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám oznámite, že odstupujete od tejto zmluvy, zašlite späť alebo len odovzdajte na adrese (vložte Vaše meno a priezvisko/obchodnú firmu, názov, adresu sídla, prípadne meno a priezvisko, adresu osoby, ktorá je oprávnená k prevzatiu tovaru). Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ nám odošlete tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ponesiete priame náklady spojené s navrátením tovaru. Maximálne náklady sú odhadované vo výške 9 EUR. Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

 

Príloha: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyhľadávanie
Dotazy a objednávky
+420 464 603 553
7:00 - 17:00 hod.
pondelok - piatok
Doprava zdarma
Doprava po celej SR
zdarma pri nákupe
nad 400 EUR
Akčná ponuka

© 2010-2016 Webdesign Proclient s.r.o.